Maison

Cookie- en privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Hier vind je zowel ons Cookiebeleid als ons privacybeleid.

Cookiebeleid L&N Partners voor Partners B.V.

Definities
In ons cookiebeleid wordt verstaan onder:

L&N: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L&N Partners voor Partners B.V., tevens handelend onder de naam: L&N Kantoorartikelen, L&N Kantoor- & Projectinrichting, Kantoormeubels.online.

Vestigingsadres: De Trompet 1670, 1967 DB Heemskerk

KvK-nummer 34095505
BTW identificatienummer: NL.8035.08.505.B.01
Wij maken bij het aanbieden van onze online diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer ontvangt als je een van onze websites bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites, ook op die van ons.

Cookies maken het surfen makkelijker
Met behulp van cookies zorgen wij ervoor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor jou. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

Cookies zijn veilig
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en (tele)marketingacties.

Cookies blokkeren
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. Hoe je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Let op: Als je cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 december 2020
Eerdere versies van het Cookiebeleid vervallen bij deze.

 

Download hier ons Cookiebeleid

Privacybeleid L&N Partners voor Partners B.V.

Definities
In ons Privacybeleid wordt verstaan onder:
L&N: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L&N Partners voor Partners B.V., tevens handelend onder de naam: L&N Kantoorartikelen, L&N Kantoor- & Projectinrichting, Kantoormeubels.online.

Vestigingsadres: De Trompet 1670, 1967 DB Heemskerk

KvK-nummer 34095505
BTW identificatienummer: NL.8035.08.505.B.01

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij jou weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van L&N Partners voor Partners B.V.. Je dient zich ervan bewust te zijn dat L&N Partners voor Partners B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. L&N Partners voor Partners B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Heb je na het lezen toch nog vragen? Mail dan naar info@lnpartners.nl 

Waarom persoonsgegevens?
Door het bezoeken van onze website of als klant van L&N Partners voor Partners B.V. deel je allerlei persoonsgegevens met ons. Ook wanneer je contact hebt met onze klantenservice, deel je persoonsgegevens. Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die direct te herleiden zijn naar jou. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Denk aan jouw naam, adres of e-mailadres, maar ook het IP-adres van jouw computer valt hieronder. Het gaat dus om alle gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht.

Hoe verwerkt L&N Partners voor Partners B.V. persoonsgegevens?
Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om jou zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten, en de (ver)koop van deze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Wettelijk gezien is verwerken een breed begrip. Verwerken bestaat namelijk uit alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met persoonsgegevens. L&N Partners voor Partners B.V. verwerkt persoonsgegevens onder andere door het verzamelen, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens door middel van doorzending of vernietigen van gegevens.

Hoe bewaart L&N Partners voor Partners B.V. persoonsgegevens?
L&N Partners voor Partners B.V. bewaart jouw persoonsgegevens voor zover nodig om jou van dienst te zijn en voor zover nodig of is toegestaan op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. L&N Partners voor Partners B.V. werkt met veilige en wettelijk goedgekeurde systemen waarmee wij jouw persoonsgegevens beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Met wie deelt L&N Partners voor Partners B.V. jouw persoonsgegevens?
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens gaat L&N Partners voor Partners B.V. zorgvuldig te werk. Jouw persoonsgegevens zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor L&N Partners voor Partners B.V.. Soms is het echter noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens delen met anderen. Er zijn dus situaties mogelijk waarbij het noodzakelijk is dat jouw persoonsgegevens worden gekoppeld en gecontroleerd met jouw persoonsgegevens bij partners.

Hoe tevreden ben je?
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor analyse om onze dienstverlening te kunnen verbeteren of om bijvoorbeeld contact met jou op te kunnen nemen als er sprake is van een wijziging van jouw bestelling of het aflevermoment. Ook is het mogelijk dat je wordt uitgenodigd voor een (online) klanttevredenheidsonderzoek.

L&N Partners voor Partners B.V. informeert je graag
L&N Partners voor Partners B.V. gebruikt jouw persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – om jou te informeren over producten en/of diensten die voor jou interessant zouden kunnen zijn. Ook kunnen wij jou algemene informatie over L&N Partners voor Partners B.V. toesturen waarvan wij denken dat dit relevant voor je is.

Wil je geen commerciële informatie meer ontvangen?
Je kunt te allen tijde aangeven dat je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Dit kan je doorgeven door een mail te sturen naar info@lnpartners.nl  Wij zullen jou dan niet langer informatie toesturen. Houd wel rekening met enige verwerkingstijd.

Zijn jouw gegevens aan te passen of te verwijderen?
Je kunt ons altijd benaderen met het verzoek om jouw persoonsgegevens in te zien en/of te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn. Daarnaast kan je je ook beroepen op het recht van vergetelheid en dataportabiliteit zoals in de nieuwe GDPR is omschreven. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Let op: Indien je niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat wij jou als klant niet meer van dienst kunnen zijn.

Je kunt jouw gegevens laten aanpassen of verwijderen door contact op te nemen via info@lnpartners.nl

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Conform wetgeving worden alle administratieve gegevens van L&N Partners voor Partners B.V. zeven jaar bewaard. Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in ons CRM-systeem opgenomen.

Recht indienen klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
Heb je een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens bij L&N Partners voor Partners B.V.? Omdat je vindt dat L&N Partners voor Partners B.V. niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens of omdat je bijvoorbeeld inzage of rectificatie hebt gevraagd van jouw persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met de reactie van L&N Partners voor Partners B.V.? Neem altijd eerst contact op via info@lnpartners.nl Komen wij er niet samen uit, dan heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap. Ook kan je ervoor kiezen om naar de rechter te gaan.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 december 2020
Eerdere versies van het Privacybeleid vervallen bij deze.

 

Download hier ons Privacybeleid